Atgal

Siųsti CV

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą sutinkamai su ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR)

Siųsdami savo CV Jūs sutinkate, kad Jūsų CV bus saugomas mūsų vidinėje CV duomenų bazėje 3 metus nuo gavimo dienos tikslu pasiūlyti Jums dalyvauti atrankos projektuose.  Bet kokia pateikta asmeninė informacija bus laikoma konfidencialia ir bus teikiama klientui tik tuo atveju, jei Jūs pateksite į būsimą atrankos etapą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis ar apriboti jų platinimą. Kitu atveju, jei nesutinkate su aukščiau pateiktomis sąlygomis ir garantijomis, rekomenduojame CV nesiųsti. Pasiteiravimui: office@deltamanagement.lt.

 

 • - -
 • Papildoma informacija


  Užsienio kalbos mokėjimas

  Puikiai Gerai Pagrindai Joks

  Puikiai Gerai Pagrindai Joks

  Puikiai Gerai Pagrindai Joks

  Puikiai Gerai Pagrindai Joks

  Puikiai Gerai Pagrindai Joks

  Pageidaujama darbo vieta  Pageidaujama darbo sritis

  Pageidaujamos pareigos  Pageidaujamos pozicijos lygmuo

  Aukščiausio lygio vadovas
  Vidurinio lygio vadovas
  Specialistas
  Asistentas