Atgal

Siųsti CV

Siųsdami savo CV Jūs sutinkate, kad Jūsų CV bus įtrauktas į mūsų vidinę CV duomenų bazę, kur bus saugomas 3 metus nuo gavimo dienos tikslu pasiūlyti dalyvauti atrankos projektuose ateityje.  Bet kokia pateikta informacija bus laikoma konfidencialia ir bus teikiama klientui tik tuo atveju, jei Jūs pateksite į būsimą atrankos etapą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis ar apriboti jų platinimą. Pasiteiravimui: office@deltamanagement.lt.

 • - -
 • Papildoma informacija


  Užsienio kalbos mokėjimas

  Puikiai Gerai Pagrindai Joks

  Puikiai Gerai Pagrindai Joks

  Puikiai Gerai Pagrindai Joks

  Puikiai Gerai Pagrindai Joks

  Puikiai Gerai Pagrindai Joks

  Pageidaujama darbo vieta  Pageidaujama darbo sritis

  Pageidaujamos pareigos  Pageidaujamos pozicijos lygmuo

  Aukščiausio lygio vadovas
  Vidurinio lygio vadovas
  Specialistas
  Asistentas